Gröddödande sjukdomar i risfält

Ris och andra växtodlingsoperationer måste vara i hög beredskap för farliga växtsjukdomar, särskilt i de tidigaste stadierna av tillväxten när grödorna är unga och mycket sårbara. Många vanliga sjukdomar kan vara dödliga för risplantor, och vissa av dem kan utplåna hela fält på bara en växtsäsong om de inte stoppas innan det är för sent. …